Esittely

Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestö VYT ry

  • perustettu vuonna 1997
  • Etelä-Kymenlaaksossa toimivien vammais- tai potilasyhdistysten etujärjestö
  • 24 jäsenyhdistystä – noin 3500 jäsentä

Tehtävät

  • Edistää Kotkan kaupungin ja jäsenyhdistystensä yhteistoimintaa
  • Avustaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään
  • Edistää vammaisten oikeuksia kasvatukseen, kuntoutukseen, työhön, kulttuuri- ja harrastustoimintaan, sosiaaliturvaan sekä lakisääteisiin että tarvittaviin kunnallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin
  • Vammaisia koskevista asioista tiedottaminen
  • Järjestötoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen