Esittely

Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestö VYT on perustettu vuonna 1997 kotkalaisten ja Kotkan alueella toimivien vammaisyhdistysten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestöksi.

VYT:n tavoitteena on edistää Kotkan kaupungin ja jäseninään olevien eri vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa, edistää vammaisten oikeutta kasvatukseen, kuntoutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä tarvittaviin kunnallispalveluihin ja tiedottaa vammaisia koskevasta toiminnasta.

1.1.2018 jäsenyhdistyksiä on 25 ja henkilöjäsenmäärä reilut 4000.

VYT:n toiminnasta vastaa hallitus, jonka jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Syyskokous 26.10.2017 valitsi puheenjohtajaksi Markku Mikkolan vuodeksi 2018-2019. Hallituksen jäsenten valinnassa pyritään noudattamaan tasapuolisuutta niin, että kaikilla halukkailla jäsenyhdistyksillä olisi mahdollisuus saada edustajansa hallitukseen.